Čistění / čištění studny

Čištění studny / čistění studní

Provádíme čištění studní, její desinfekci a realizujeme také kopání, vrtání a stavbu studny. Do nedávna jsme nabízeli čištění studní dvěma způsoby. Mechanickým způsobem, při kterém dochází k regeneraci celého vrtu a klasickým manuálním způsobem čištění.

První způsob vzhledem k použitým technologiím vycházel několikanásobně dráž, proto bylo ze strany zákazníků z devadesáti procent požadováno klasické, manuální čistění studny. Od mechanického jsme tedy upustili a v současnosti nabízíme jen čistění studny klasickou, časově náročnější, nicméně mnohem levnější metodou, manuálně.

Čištění kopané studny / vrtané studny

Rozdíl v čistění kopané studny a vrtané studny, je v technologickém postupu. Rozdíl je minimální, v ceně téměř žádný (tu určuje hloubka studny, její technický stav, míra znečistění, atd.). V obou případech je potřeba se do studny spustit, využít vysokotlaký čistič, odčerpat vodu, desinfikovat, pokud je potřeba tak přespárovat, ošetřit skruže, vyměnit sací koš, zkontrolovat zapojení čerpadla, atp.

Působíme regionálně v oblastech Jižní Moravy
Brno, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Prostějov, Břeclav, Valtice, Lednice, Ladná, Kostice, Lanžhot, Podivín, Hodonín, Bílovice, atd.

Než se do toho dáme

Nejprve trochu češtiny. Pokud přemýšlíte, jestli je správně čistění, nebo čištění, tak zbytečně, obojí je mluvnicky v pořádku. Takže ať už použijete slovní spojení čištění studny, nebo čistění studny, obojí je bez chyby.

Na našich stránkách se dozvíte nejen o čistění studní, ale také o historii, způsobech budování a další praktické informace.

Kvalitu pitné vody ve studni ovlivňuje především péče o studnu samotnou. Po deseti letech ve studni najdete nespočet věcí v pevném i rozloženém stavu. Pavouky, žížaly, myši, listí, dřevo, gumy, betony, hrnce, kýble, provazy, železa, atd. Studnu je potřeba jednou za deset let vyčistit, vyměnit filtrační písek, proprat oblázky, atd..

Jak čistíme studnu

Pracovní postup při čištění studny je zhruba následující. Postavíme konstrukci nad studnu s elektrickým nebo ručním vrátkem, popřípadě s kladkami. Spustíme čerpadlo a vyčerpáme vodu na přilehlý pozemek. Do studny je spuštěn 1 pracovník, který ručně vybírá kaly a jiné věci ze dna studny. Současně se odčerpává přitékající voda.

Po vybrání dna se nasype filtrační písek (plavený štěrk). Následně se myje celá studna, jednotlivé skruže, vysokotlakým čističem. Pak se zkontrolují a utěsní horní spáry (skruží), aby nepřitékala povrchová voda. Dále následuje desinfekce skruží od vrchní části po dno. Studna se znovu vyčerpá a umyje se nadzemní část studny. Čistění studny trvá od čtyř do osmi hodin, v některých případech je to v řádu dnů, dle hloubky, znečištění a možností mechanizace.

Fotogalerie

Často kladené otázky

Jaké technologie používáme?

Používáme především zkušenosti. Co se vrtání studní týká, tak nejčastěji rotační (spirály a talířové vrtáky) a vrtání rotačně příklepové (pomocí ponorného kladiva a stlačeného vzduchu). Dále vrtání rotary (s vodním výplachem) a občas jádrové vrtání (při odběr vzorků hornin, porušené i neporušené vzorky).

Výhody a nevýhody vrtaná studna.

Výhody: hydraulicky dokonalá studna, využívá celý zvodnělý kolektor, vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší, stálý přítok i v době srážkového minima, náklady úměrné výsledku.
Nevýhody: menší akumulace (avšak řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná).

Výhody a nevýhody kopaná studna.

Výhody: větší akumulace
Nevýhody: jímání vody pouze dnem, při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny, jímání povrchové a podpovrchové vody, vysoké náklady neodpovídající výsledku.

Pošlete nám poptávku

Co říkají naši klienti

Připravujeme

Nemáme moc času, ale připravujeme stránku s tématy, která vás zajímají a to
stavba studny, desinfekce studny a kopání studní, nebo-li kopané studny.