Vrtané studny

Vrtání studní v praxi

Vrtaná studna je ideální zdroj vody pro majitelé domů, výrobních provozů, chat, zahrádek, zemědělských družstev, obcí, atd. Pokud jste se rozhodli mít vlastní zdroj podzemní vody, vrtanou studnu, je zřejmé, že myslíte na efektivní využití přírodních zdrojů i na budoucnost.

Nabízíme realizaci vrtané studny

Nepovažujeme se za specialisty na vrtané studny, nicméně řemeslo umíme a máme celou řadu realizací za sebou. Víme jak na získávání podzemní vody a můžeme vám pomoci získat vodu na vašem pozemku a vybudovat vlastní studnu – vrt.

Vodohospodářské dílo

K realizaci studny je potřeba přistupovat zodpovědně, jde totiž o vodohospodářské dílo. Má-li být dílo úspěšné, je dobré držet se následujících doporučení, která Vám umožní získat vydatný, dlouhodobý a kvalitní zdroj vody (v některých případech dokonce pitné vody).

V první řadě je potřeba stanovit si účel budoucí studny a předpokládanou spotřebu (hydrotechnický výpočet spotřeby vody), posoudit v jakých geologických a hydrogeologických podmínkách se vaše nemovitost nachází (hydrogeologický posudek).

Na základě terénního měření, určíme optimální místo realizace budoucí studny (hydrogeologický průzkum), Navrhneme optimální konstrukci studny, od toho se odvíjí druh použitého vystrojovacího a filtračního materiálu.

Realizace vrtných prací

Vrtné práce můžeme podle platné legislativy realizovat jako hydrogeologický průzkumný vrt (geologický zákon). Po provedení průzkumného vrtu je žádáno o povolení nakládání s vodami a povolení stavby studny.

Můžeme vypracovat nutné podklady pro kolaudaci díla, projektovou dokumentaci (projekt vodohospodářské stavby), hydrogeologický posudek pro odběr podzemní vody, popř. prováděcí projekt hydrogeologického průzkumu. Veškeré legislativní záležitosti až po kolaudaci vrtané studny vyřídíme za Vás.

Po provedení vrtu kvalifikovaně stanovíme množství zastižené vody – provedeme hydrodynamické čerpací zkoušky a hydrochemické rozbory pro ověření kvality vody. Navrhneme způsob odběru podzemní vody a dopravy do místa spotřeby – technologickou skupinu ponorného čerpadla, tlakové nádoby, popř. úpravny pitné vody. Provedeme zemní práce pro zabezpečení ústí vrtu a zavedení vodovodu do objektu. Po kolaudaci již zbývá jen otevřít kohoutek s vlastní vodou.

ČISTĚNÍ STUDNY

Vaši studnu vyčerpáme, vyčistíme, vyměníme filtrační písek, utěsníme spáry skruží, atd.. Ideálně každých 10 let.

Čistění studny …

STAVBA STUDNY

Vrtané studny versus kopané, výhody a nevýhody, porovnání nákladů, atd. Doporučíme nejlepší možné řešení.

Stavba studny …

TEST NA CH4

Před čištěním studny se vždy raději ujistěte, že v ní není obsažený jedovatý metan. Hrozbu nepodceňujte.

Test na CH4 …