Ceník

Kolik to stojí

Cenu nelze stanovit paušálně, na hodinu, nebo za metr, bez předchozího zhodnocení stavu na místě. Průměr a hloubka studny má pochopitelně vliv na konečnou cenu, nicméně každá studna je specifické dílo a rozhodující je její celkový stav, popřípadě kdy byla poslední údržba, technický stav, míra znečistění, množství použitého materiálu, materiál z něhož je studna vyrobena, množství nečistot na dně, v jakém stavu jsou stěny studny, dostupnost elektrického proudu (220, 400 V), atd.. Konečná cena se stanoví individuálně, po konzultaci na místě.

Hloubka studny Orientační cena
Do 5 metrů a do Ø skruže 80–100cm 5860,-
Do 7 metrů a do Ø skruže 80–100cm 7930,-
Do 10 metrů a do Ø skruže 80–100cm 9780,-
Každý další metr hloubky nad 10m Ø viz výše 680,-
Příplatky Orientační cena
Pronájem elektrocentrály (není-li připojení na 400 V) 1870,-
Studna extrémní vydatnosti (použití dvou čerpadel) +15%
Hloubka studny nad 15 m (dvě kalová čerpadla) +25%
Sediment a kal nad 50 cm vrstvy Dle hloubky studny
Čištění studní s průměrem větším než 120cm Dle dohody

Co je a není v ceně

Cena obsahuje demontáž a zpětnou montáž čerpadla nebo ruční pumpy (v případě nutnosti), vyčerpání vody, očistění zákrytu studny, pláště a čerpacího zařízení ve studni, odstranění sedimentu a kalu vč. starého štěrkového lože ze dna studny (do 50 cm v ceně), založení nové filtrační vrstvy výšky minimálně 20 cm (praný říční štěrk frakce 8-16 případně 11-22 mm, nikoliv kamennou drť), pročištění nového štěrku a odčerpání veškeré zakalené vody, desinfekce studny ekologickým a velmi účinným prostředkem – studna je použitelná během 30 min. po použití.

Cena nezahrnuje odstranění většího nánosu ze studny (skruže) nad 50 cm, použití elektrocentrály v místech bez třífázového přívodu 230 V nebo 400 V, čištění kamenných nebo zděných studen, čištění nepažených studen, čištění studen, kde plášť tvoří jednolitý beton ze „šalování“, penetrace betonových skruží speciálním nátěrem, čištění studní s extrémní vydatností, čištění studní, které jsou zbudovány ve sklepě či pod objektem.

Pošlete nám poptávku

Co říkají naši klienti