Stavba studny

Kopané a vrtané studny

Kopané studny

Až donedávna byly jediným typem studní ručně kopané studny. Jejich průměr musel dosahovat alespoň 80 cm, aby se do nich vešel dospělý člověk s ručním nářadím. V dřívějších dobách se stěny studen obkládaly kameny nebo cihlami, později je nahradily betonové skruže. Nejhlubší ručně kopaná studna na světě se nachází nedaleko anglického turistického letoviska Brightonu – byla vykopána v letech 1858-62 a její hloubka dosahuje 392 metru. Ještě větším objemem se může pochlubit studna v italském Orvietu z roku 1527, která při šířce 13 metrů dosahuje hloubky 61 metrů.

V dnešní době je možné kopání studní provádět pomocí sbíječky. Použít je možné také speciální vrtné soupravy, které mohou mít průměr dokonce větší než 1 metr. Z důvodu statiky se dnes doporučuje hloubit kopané studny do 10 metrů, u větších hloubek se většinou dává přednost vrtaným studnám. Kopané studny rovněž nejsou vhodné pro každé podloží – zvláště to platí o skále a jílu. Za vhodná podloží se naopak pokládají písky, pískovce či štěrky, které se vyznačují dobrou propustností vody.

Vlastnímu kopání studny by měl v každém případě předcházet hydrogeologický průzkum dané lokality. Měli byste získat informace o geologické struktuře podloží, výšce spodní vody a její vydatnosti a také o sezónních výkyvech. Cenné informace vám mohou poskytnout vaši sousedé, kteří již mají v dané lokalitě svoji studnu. Můžete se zkusit obrátit také na zkušeného proutkaře – spolupracují s nimi dokonce i některé firmy, které se zabývají kopáním a vrtáním studen.

Pokud vám hodně záleží na kvalitě vody, tak je většinou vhodnější zvolit vrtanou studnu, která není tolik citlivá na znečištění. Kopaná studna totiž využívá horní vrstvy podzemních vod, které mohou souviset se srážkovými vodami – může proto docházet k jejich kontaminaci chemikáliemi nebo odpadními vodami. Počítejte také s tím, že hladina vody v kopané studni může značně kolísat v období letního sucha nebo zimních mrazů.

Navzdory tomu může být kopaná studna dobrou investicí, která vám pomůže navýšit cenu vaší nemovitosti. K jejímu vyhloubení není zapotřebí těžká technika, a lze ji tedy zbudovat prakticky kdekoli, kde hydrogeologický průzkum nebo zkušený proutkař prokážou výskyt vody. V případě nedostatečné výšky vodní hladiny ji také lze kdykoli dodatečně prohloubit. Výhodou kopané studny je rovněž její snadnější čištění, protože je do ní možné podle potřeby sestoupit.

Vrtané studny

Vrtané studny většinou mívají o dost větší hloubku než kopané studny. K provádění vrtů se používají různé technologie, mezi které patří rotačně-příklepové vrtání s přímým či nepřímým výplachem, nebo případně vysokotlaké vodní trysky. Tato těžká technika bývá nejčastěji umístěna na nákladním autě – je tedy zapotřebí, aby bylo místo vrtu snadno přístupné. U studen menších hloubek a průměrů je možné použít také mobilní vrtací jednotky.

Horní část vrtané studny je tvořená tzv. předvrtem, který má o něco větší průměr než samotná studna. Zasahuje do hloubky, do které se vyskytuje zemina a nestabilní horniny. Tento předvrt se následně vyztuží ochranným pažením, které má zabránit padání horniny do studny.

Samotný vrt mívá většinou průměr kolem 20 cm. Do něj se následně vkládají pažnice z tlakového plastu či nerezu o průměru okolo 11-16 cm. Zatímco horní část pažení je neprostupná, spodní část umístěná ve zvodnělé části vrtu je perforovaná – je opatřená několikamilimetrovými úzkými zářezy. Díky tomu by do pažení neměla pronikat méně kvalitní voda z vyšších vrstev, ale pouze kvalitní spodní voda. Dno pažnice je v délce asi 1,5 metru tvořeno tzv. kalníkem, ve kterém se usazuje jemný písek a kal.

Pro dosažení větší stability se prostor mezi stěnou vrtu a pažnicí vyplňuje vodárenským kamenivem o průměru 4-8 mm. Toto kamenivo zároveň slouží jako filtr, který brání pronikání nečistot do vrtu – jeho velikost musí být taková, aby umožňovalo proudění vody. Nad vrstvou kameniva se pak ještě umisťuje těsnící hmota z jílu, cementu nebo přírodní horniny bentonitu, která slouží jako bariéra proti pronikání povrchové vody.

Vrtaná studna má oproti kopané studně několik nesporných výhod. Získáte díky ní přístup ke kvalitní spodní vodě, jejíž vydatnost nezáleží na aktuálním množství srážek. Nemusíte se obávat toho, že by studna stahovala vodu z jiných okolních studní. Vrt je možné provést prakticky do jakéhokoli podloží, včetně skály nebo jílu. Vrtané studny vás navíc vyjdou levněji než kopané a jejich vyhloubení je rychlejší záležitostí.

ČISTĚNÍ STUDNY

Vaši studnu vyčerpáme, vyčistíme, vyměníme filtrační písek, utěsníme spáry skruží, atd.. Ideálně každých 10 let.

Čistění studny …

ČISTĚNÍ VODY

Pokud nechcete čistit celou studnu, můžete nejprve vyzkoušet vyčistit samotnou vodu. Nicméně z dlouhodobého hlediska …

Čistění vody …

CENÍK ČISTĚNÍ STUDNY

Každá studna je specifické dílo a rozhodující je její celkový stav, popřípadě kdy byla poslední údržba, míra znečistění …

Ceník čistění studny …